Interesseskjema Sørreisa Kommune

Del
Facebook
LinkedIn

Kommunestyret i Sørreisa kommune fattet 17.06.2022 vedtak om å utvide fibertilbudet til innbyggerne. 
Sørreisa kommune jobber med å utvide eksisterende fibernett slik at flere av kommunens innbyggere kan installere fiber. Sørreisa kommune ønsker med dette å finne ut av om du/dere er interessert i dette for å bedre kunne kartlegge og prioritere satsningsområder. 

Det er utviklet et skjema for å melde sin interesse for tilknytning av fiber. Det ligger ingen forpliktelser i å melde sin interesse. Pris for etablering vil bli beregnet ut i fra antall interessenter og eksisterende infrastruktur. 
Frist for tilbakemelding for 1. utvidelse av fibertilbud 03.07.22

Fyll ut skjema du finner på denne siden: https://www.sorreisa.kommune.no/interesseskjema-for-etablering-av-fiber.5023751-522497.html

Se våre andre saker og nyheter