Sponsing

3net sponser hvert år ideelle lag og foreninger i vårt forsyningsområde, og vi setter hvert år av midler som er øremerket til sponsing av ideelle organisasjoner, kultur, idrettslag og lignende etter søknad.

Lokalt engasjement

3net ønsker å sponse og samarbeide med aktører hvor vi kan oppnå positiv synlighet, utvikle viktige relasjoner og bygge vår merkevare og profil. Det er spesielt interessant å samarbeide om leveranse av våre produkter og tjenester.

For å komme med i vurderingen om sponsormidler må det sendes inn en skriftlig søknad hvor man forklarer formålet med å motta sponsormidler fra 3net. I tillegg må det også gis informasjon om hva sponsorengasjementet/samarbeidet kan tilføre 3net, og på hvilken måte vi kan ha nytte av det i vår lokale relasjonsbygging og markedsføring.

Prioriterte formål for 3net er:

  • Barn og ungdom
  • Frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • Langvarig nytte
  • Idrett og kultur
  • Sosialt engasjement, miljø og samfunnsansvar

Vi prioriterer ikke støtte til:

  • Enkeltpersoner (unntak kan vurderes)
  • Politiske og religiøse organisasjoner
 

De som har mulighet til å søke holder til i vårt forsyningsområde som er kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kautokeino, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Sørreisa.

Søknad sendes til: sponsing@ymber.no

Alle søkere vil bli underrettet etter behandling.

Kontakt oss for å diskutere muligheter for å inngå et lokalt sponsorsamarbeid.