Telia box henger seg på Android-logo ved oppstart?

Prøv å tilbakestille Telia box til fabrikkinnstillinger, slik:

  1. Trekk ut strømmen
  2. Sett inn strømmen og hold inne knappen på siden
  3. Slipp knappen på siden når LED i front blir rød.
    NB! Det vil dukke opp en melding under oppstart, om at du skal trykke på knappen igjen innen 5 sekunder. Dette skal du se bort fra!
  4. Sånn, nå er Telia box tilbakestilt. Gå til Førstegangsoppsett for å sette den opp på nytt (slik du gjorde første gang du tok i bruk boksen).