Pause abonnementet

Som kunde kan du pause ditt abonnement en gang pr 12 mnd, minimum 3 mnd og maksimum 6 mnd. Betingelsene for å pause abonnementet er at  alle tjenestene må pauses, og at pause ikke skjer i bindingstiden. I tillegg må du som kunde være a jour med innbetalingene, slik at det ikke er noen forfalte faktura når pauset. Når abonnementet åpnes, legges det på et åpningsgebyr på kr 500,-.