Hvorfor er internettet ustabilt?

3net garanterer den hastigheten du har på kablet nett direkte fra fibersentralen. Når du er på Wifi kan det være rekkevidden på det trådløse nettet som ikke er god nok, og det da tolkes som ustabilt nett.
Dette kan fort skje i større hus eller leiligheter, gjerne over 100 kvm. Da anbefaler vi at du setter opp et mesh-nettverk hjemme. Mesh-nettverket plukker opp og forsterker det trådløse nettet før det sendes videre. På den måten vil du få sterkere nett overalt. Hos 3net kan du leie Premium WiFi, trådløse enheter som sammen kan dekke hele din bolig.
For og enkelt finne ut om det er det er det trådløse nettet eller fiberen inn til boligen som er årsaken, kan du bruke en nettverkskabel direkte fra fibersentralen til en Pc. Logg inn på www.fast.com. Her vil du få den hastigheten du har. Om den avviker med mer en 10% kan du ta kontakt med oss slik at vi får sjekket dette nærmere, og ved behov sender vi en montør til stedet. For og sjekke om det er det trådløse nettet som er årsak så kan du ta en trådløs måling på WIFI med og logge inn på www.fast.com. Test først nærme ruteren din forså og forflytte deg lengere og lengere bort. Test i forskjellige rom. Om rekkevidden er kort på ditt trådløse nett anbefales det mesh nettverk. Du kan lese mer om Premium Wifi ved og søke dette opp her på vår hjemmeside. Samtidig er det viktig at din trådløse ruter har kapasitet for den hastigheten du har i fibersentralen.