Hva kan jeg forvente av teknisk support?

Ved kompliserte feil som omfatter enkeltkunder, eksempelvis feil eller brudd på fiber, må man, avhengig av geografi og tilgang på personell, kunne påregne noen dagers rettetid.

Ved feil på kundeutstyr (eksempelvis dekoder, strømforsyning og fibersentral) brukes normalt postgang som distribusjonskanal. Kunden kan selvsagt også besøke vår kontoradresse for utlevering etter avtale.

I våre vilkår finner du blant annet følgende punkter om vårt tilbud for teknisk support:

Kunden er ansvarlig for å gi og oppdatere kontaktinformasjon, herunder adresse, telefon og epost. Driftsmeldinger og nyhetsbrev gis til epost eller mobiltelefon (SMS) oppgitt av Kunden. Endringer av kontaktinformasjon skal opplyses til 3net kundesenter.

3net er ansvarlig for levering frem til første termineringspunkt i boligen. Innvendig kabling er kundens eget ansvar. Tjenesten omfatter tilgang til Internett og TV via en fast oppkoblet aksessforbindelse.

3net support omfatter ikke feilretting/feilsøking av pc eller annet tilleggsutstyr som Kunde har tilkoblet.  Ved feilsøking på slikt utstyr vil Kunden bli fakturert. Dersom feil skyldes Kundens eget utstyr/bruk eller uaktsomhet vil Kunden bli fakturert for dette i henhold til medgått tid og materiell.