Hva er fakturagebyr?

Fakturagebyr er et gebyr som dekker kostnaden ved utsendelse av papirfaktura.