blå sirkel_200x204

Telecom i krisetider – 3net og situasjonen med hensyn til Coronaviruset

Bredbånd er samfunnskritisk infrastruktur på lik linje med blant annet veier, strøm og vannforsyning, og er svært viktig i hverdagen for at samfunnet skal kunne fungere. I 2020 er det vanskelig å forestille seg hvordan private, bedrifter og det offentlige ville vært uten bredbånd. 

 

Når vi nå står midt i en nasjonal krise ser vi hvor avhengig vi er av at internett, og i en situasjon hvor informasjonsbehovet er stort og vi blir isolert fra hverandre så øker behovet for rask og sikker informasjon. Vi bruker nettet til å skaffe oss informasjon og til å kommunisere med hverandre, begge deler svært viktig siden den menneskelige kontakten og dialogen reduseres gjennom tiltak fra myndighetene. I tillegg har vi nå fått en situasjon hvor svært mange er avhengig av bredbåndslinjer for å kunne jobbe fra hjemmekontor. 

3net, Avinet og Ymber leverer bredbånd og TV til de aller fleste som bor i våre leveranseområderog svært mange er avhengig av de tjenestene vi leverer, både private, bedrifter og det offentlige. Dersom vi skulle få et stort utfall vil situasjonen raskt bli prekær for mange. Vi er derfor svært bevisst vårt samfunnsansvar og har i flere år gjennomført risikoanalyser og bygd sikre løsninger for å sørge for høy oppetid på våre tjenester. 

3net er en beredskapsorganisasjon som, sammen med Ymber, er rustet til å håndtere ulike situasjoner. Vi har et fibernett som er bygd på en slik måte at det har forskjellige føringsveier og reserveelektronikk, såkalt redundans. Vi vil i stor grad tåle feil på enkeltdeler i nettet, uten at det rammer hele samfunnet. I tillegg har vi personell  vakt 24 timer i døgnet og automatisk overvåkning med varsling av sentrale nettkomponenter, noe som gjør at vi blir varslet dersom det er feil som berører mange kunder. Samtidig har vi telefonberedskap til klokken 20:00 på hverdager, og mellom 12:00 og 18:00 i helgene. Med Ymber sin montørstyrke i ryggen har vi ressurser til å håndtere feil, selv under de mest krevende værsituasjoner og i områder som stiller store krav til materiell, utstyr og menneskelig kunnskap. 

3net sine nett er dimensjonert for å håndtere store trafikkmengder. I de siste dagene har det vært nasjonal oppmerksomhet på om bredbåndsnettene vil klare trafikken som kommer som følge av økt informasjonsbehov og arbeid fra hjemmekontor. For 3net sin del skaper ikke dette noen problemer siden trafikkmønsteret normalt sett er slik at toppbelastningen er på kveldstid, og på dagtid har vi mye ledig kapasitet. I spesielle feilsituasjoner vil vi imidlertid kortvarig kunne oppleve flaskehalser, men vi vil kunne iverksette tiltak for å redusere problemene som dette vil kunne medføre. 

Nå i forbindelse med Corona-viruset er vi selvfølgelig ekstra påpasselig, og vi innfører tiltak som gjør at vi ikke har unødig arbeid i nettet. Personell jobber stort sett som normalt, mange hjemmefra, men på grunn av dette har vi noe redusert kapasitet på vårt kundesenter og i perioder kan det blir noe lengre ventetid for deg som kunde. Dersom mange av våre ansatte blir satt i karantene, eller blir syke, så vil det kunne ta lengre tid med å rette feil. Men vi håper og tror allikevel at de nasjonale tiltakene sørger for at vi ikke kommer i en slik situasjon. 

Vi håper at situasjonen normaliserer seg raskt, men inntil videre er det viktig for alle å sørge for at smitten reduseres. Vi vil i så stor grad som mulig gjennomføre normalt arbeid, inkludert husinstallasjoner. Dersom du får besøk av en av våre ansatte så oppfordrer vi til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger i forhold til avstand og god håndhygiene.  

Dersom du har spørsmål så er det mulig å ta kontakt med oss på telefon 77770499, eller ved å sende oss en epost til kunde@3net.no. 

 

Web levert av CustomPublish AS