Praktisk informasjon ifm utbygging Storfjord/Lyngen og Balsfjord

Her finner du informasjon om graving og internkabling til den enkelte bolig. Denne siden oppdateres ved behov

3net er nå i gang med bygging av fiber i ditt område. Om ikke så veldig lenge er det klart for idriftsettelse og det er noen praktiske forhold vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på.

Vi har støtt på utfordringer/forsinkelser i forbindelse med fellesføring i stolpene til Troms Kraft og Telenor, og dette skaper dessverre forsinkelser i vårt arbeide. Vi beklager dette på det sterkeste, og dersom dette berører deg og din bestilling vil du få direkte beskjed!

Fiberkabelen vil strekkes i luftnett fra nærmeste stolpe til takmønet på huset ditt. Derfra festes kabelen på yttervegg frem til punktet hvor det er mest hensiktsmessig å komme gjennom veggen. Dette punktet avtaler du og montør direkte. Fibersentralen monteres på innervegg nærmest mulig dette punktet. Dersom det er behov for det kan fiberkabelen føres rundt boligen til en annen side av huset.

Dersom fiberkabelen skal gå i bakken må du grave grøft fra nærmeste stolpe til husveggen. Du trenger bare grave til nærmeste punkt på huset, derifra kan montøren feste fiberkabelen på husveggen frem til punktet hvor fiberinntaket skal være. Legg merke til punktene nedenfor vedrørende graveanvisning dersom du skal grave inn til boligen. Du vil få rør til å grave ned på egen tomt ved å henvende deg til Tom Kristiansen på telefon 90199121.

I de områdene hvor det ikke er luftnett vil vi primært grave ned fiberkablene til eiendomsgrensen. Her vil punktet for avgrening inn til boligen avklares direkte mellom huseier og montørene.

Inne i din bolig vil vi sette opp en kontakt hvor fiberen tilkobles. Fra kontakten går det en snor til fibersentralen. Dette er en eller flere elektronikk-boks(er) som fordeler signalene videre til sluttenhetene, f.eks. TV-dekoder og Internett-ruter. Plassering av fibersentralen er innenfor yttervegg etter nærmere avtale mellom utbygger og deg som kunde. Det må være tilgjengelig strøm-uttak der hvor fibersentralen skal monteres. Du vil bli kontaktet av en montør før installasjonen, slik at dere kan avklare plassering.

Leveransepunktet til 3net er på fibersentralen, du som kunde har selv ansvar for intern kabling fra fibersentralen frem til andre punkter i din bolig. Det er viktig at du får utført dette før fiberen blir montert. 3net kan ikke bistå med dette, men veldig mange kan gjøre dette selv og det finnes mange installatører som tar på seg slike oppdrag. Se vedlagte beskrivelse på hvordan internkabling i boligen kan utføres.

Dersom du har TV fra Telenor (T-We) via dagens kabel-tv-nett så vil det bli koblet over på fibernettet på et senere tidspunkt. Du vil bli kontaktet av oss når dette skal utføres. Inntil videre kan du bruke dagens TV-leveranse som normalt, det vil kun være internett-leveransen som flyttes over på fibernettet.

 Detaljene i utbygginga blir avgjort uke for uke fremover og vi vet derfor ikke nå tidspunktet for tilkobling til alle boliger, men alle bestillinger er planlagt tilkoblet innen 30.november.

I første omgang starter vi oppkobling av kunder på Oteren, Furuflaten, Nordkjosbotn og området langs vestersiden av Storfjorden fra Oteren til Elvevoll. Vi gleder oss til å få etablert et moderne og flott fibernett i ditt område og ser frem til å få deg som kunde. Dersom dere har spørsmål i denne forbindelse er dere selvsagt hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Graveanvisning

Dersom du skal grave grøft for fiberkabelen inn til boligen gjelder følgende:

 • Grøfta må gå fra stolpe på din tomt frem til husveggen i en mest mulig rett linje
 • Grøfta trenger ikke være stor eller bred, men stor nok til at et fiberrør på 20mm blir helt dekket og ligger trygt. Dersom grøfta svinger så må du passe på at svingen ikke blir for krapp, bøyediameteren kan ikke være mindre enn 50 cm:

Figuren viser en kabel rundt et hushjørne. I figuren til venstre er kabelen lagt korrekt

Det samme gjelder for vinkel opp langs muren inn til boligen. Et tips er å grave litt dypere nært muren og dermed få en slakkere kurve på røret opp mot muren.

 

 

Dersom snø/tele/andre forhold gjør det umulig å grave grøft nå så vil kabelen legges i rør på bakken slik at du kan grave den ned på et senere tidspunkt.
 

Beskrivelse på kabling internt i din bolig

Til internkabling skal benyttes parkabel i kategori 5e eller 6 (ofte referert til som TP-kabel / Cat5e / Cat6), og kontakter av typen RJ-45 (8P8C). Kabler må strekkes direkte fra "brukerstedet" til et sentralt punkt der fibersentralen er plassert.

 • Om dere ønsker flere tilkoblingspunkter / internkabling mellom rom, kan dette gjøres på flere måter:

  • La en elektriker / telemontør gjøre jobben. Ditt sikreste kort er å bestille din lokale elektriker til å gjøre installasjonen. Da får du det levert til raskt, effektivt og fagmessig utført
  • Gjør det selv. Utstyret fås kjøpt i faghandel, sammen med rimelig spesialverktøy. Nevenyttige personer kan få dette til på en grei måte, men vær oppmerksom på at 3net dessverre ikke kan være behjelpelig med feilsøking på "gjør-det-selv"-installasjoner

   Fibersentralen er 3net sin eiendom og må ikke fjernes/flyttes. Fra fibersentralen skal det være datakabler frem til TV-dekoder og Internett-ruter. I mange tilfeller vil det være fornuftig å ha datakabler fra Internett-ruter frem til Pc-ene, f, eks det hvor det spilles mye eller er store krav til stabilitet og kapasitet.

   Det finnes flere forskjellige oppsett avhengig av hva man har av leveranser fra oss.
 • Alternativ 1 – Kun Internett

 • Figuren viser tilkobling fra Fibersentralen til trådløs ruter

 • 3net monterer opp en fiber boks på vegg og en fibersentral.  I fibersentralen finnes det en utgang merket med «lan» hvor man kan koble til en ruter med en datakabel.

   

Alternativ 2 – Internett og Telia TV

 

Figuren viser tilkobling fra Fordelingsboks til ruter og Telia sin TV dekoder.

 

Dersom man har Internett og Telia Play vil signalene gå fra fibersentralen til en fordelingsboks. Denne bruker man til å fordele signalene videre til internett-ruteren og til TV-dekoderen. Legg merke til at det skal være en datakabel fra fibersentralen sin «lan» tilkobling mot fordelingsboksen sin røde «WAN» port. Ruter og dekoder kobles til en av de gule «lan» portene.

 

Alternativ 3 – Internett og Telenor T-We

Figuren viser tilkobling fra Fordelingsboks til ruter og Telenor T-We sin TV dekoder.

 

Dersom man har Internett og Telenor TV vil signalene gå fra fibersentralen til ruter og dekoder. Legg merke til at det skal være en datakabel fra fibersentralen sin «Ethernet» tilkobling mot ruteren. Dekoder kobles til CATV utgangen.

 

Web levert av CustomPublish AS