blå sirkel_200x204

Oppsigelse kabelnettet (Coax)

Det har gått ut epost eller brev til våre kunder vedrørende avslutning av leveransen på det gamle kabelnettet. Oppsigelsen gjelder ikke Kitdalen.

Nå er vi nær ferdig med fiberbyggingen og i den forbindelse har vi varslet våre kunder som ennå har coaxprodukter om at linja legges ned ila høsten. 

I forbindelse med nær gjennomført fiberutbygging vil vi med dette si opp vår avtale om leveranse på det gamle kabelnettet med virkning fra 1. oktober 2021 og 1. november (Skibotn). Dette gjelder leveransen på kabelnettet (coax), og dersom du allerede har bestilt fibertilkobling vil du ikke miste dine signaler. Dersom du derimot ikke har bestilt tilkobling til fibernettet vil signalleveransen til hjemmet opphøre på nevnte dato.

Det er nå viktig at fibersentralen er strømsatt og tas i bruk. Dersom du har internett, må din ruter for wifi være tilkoblet fibersentralen og ikke coaxmodemet.

Dersom du kke har bestilt, men ønsker tilkobling på fiber kan dette fremdeles bestilles på vår hjemmeside eller telefon 77770499, og vi innrømmer 50 % rabatt på bestillingen frem til 12/9 (ordinær pris er kr 5900,-)! Se vår hjemmeside www.3net.no for informasjon om priser og produkter. Dersom dere har spørsmål i denne forbindelse er dere selvsagt hjertelig velkommen å ta kontakt på tlf 77770499 eller send oss en epost på kunde@3net.no

 

Web levert av CustomPublish AS