Cloud Computing Key Meaning Internet Security

IKT Sikkerhet

Lurer du på om IKT sikkerheten er ivaretatt i din bedrift? 3net har kompetanse og erfaring i  å gjennomføre ROS-analyser og sårbarhetsstudier for IKT-installasjoner. Våre konsulenter kan bidra til å avdekke svakheter med brannvegger, trådløse nett, viruskontroll og ved manglende backup-løsninger. Ta kontakt med oss dersom dette er av interesse.

Web levert av CustomPublish AS