Fjernhjelp fra 3net - vi hjelper deg over internett

 

Dersom problemet du opplever er relatert til våre tjenester er denne hjelpen gratis, ellers påløper kostnad etter gjeldende timesats.

Kontakt 3net på telefon 77 77 04 99 og be om å få snakke med en tekniker, klikk deretter på linken under for å få aktivere fjernhjelp.

Web levert av CustomPublish AS