Fiberutbygging Storfjord

3net AS og Ymber Fiber AS har besluttet å erstatte dagens Coaxnett fra Avinet med fiber, og vi er veldig glade for å nå i tillegg ha fått tildelt kontrakten fra Storfjord kommune for fiberutbygging som forsyner øvrige områder i Storfjord.  Monteringsarbeidet starter allerede i juli i år, og målsetningen er at alle kunder skal være tilkoblet fibernettet med høyhastighets internett og tv innen 31 oktober 2021.

Vi vil påpeke at fibertilkoblinger til kampanjepris (kr 2900,-) må bestilles nå. Det vil selvsagt bli mulig å koble seg til på et senere tidspunkt, men da vil det ta lengre tid, og kostnad for tilkobling vil bli større.  Dersom du vet at du skal koble deg til nettet om noen måneder, men ikke ønsker leveranser nå i startfasen så vil det være mulig å gjøres bestilling nå og få redusert etableringskostnad.

Les her for praktisk informasjon ved graving og intern kabling: Informasjonsbrev før idriftsettelse.pdf

Fiberutbyggingsområder

Vi kommer til å bygge fiber til alle som bestiller på strekninga fra grensa mot Balsfjord kommune og til Rasteby (Vestsiden av fjorden). I tillegg bygger vi fiber på Oteren, Hatteng og i Skibotn, og på Horsnes mellom Ytre Berg og Elsnes. Vi gjør oppmerksom på at lokale forhold, eller for få bestillinger i enkelte områder, kan føre til at vi ikke bygger ut fiber.

kart anbudsområde.jpg

Oteren (sone merket nr 3 holdes utenfor i denne omgang):

Oteren_@_600x696.jpg

 Hatteng_Tube_Fiber_2020@_600x849.jpgSkibotn_1 av 2 @_600x424.jpg

Skibotn_2 av 2_600x424.jpg

Signal- og Kitdalen

Signaldalen har sitt eget fibernett og vi kommer ikke til å gjøre noe der nå. I Kitdalen beholder vi dagens Coax-nett på grunn av kostnadsbildet med oppgradering, men vi vil i tiden fremover se på om det vil være mulig å gjøre noe med det.

Radio i noen områder

På Kvesmenes, Indre Berg, Bentsjorda og Falsnes vil vi ikke kunne tilby fiberløsninger. Til beboerne i disse områdene vil vi etablere nye radioløsninger som kan levere 100mb Internett til hver bolig.

Vi tar kontakt med alle eksisterende kunder av Avinet, men vi er avhengig av at nye kunder tar kontakt med oss for å bestille sin tilkobling. Mange er reservert mot telefonsalg, og dette respekterer vi selvsagt, slik at vi er helt avhengige av at dere selv tar kontakt med oss! Ta gjerne kontakt på oss på kunde@3net.no eller ring oss på 77770499! Vi blir å være godt synlig i området, så ta også gjerne kontakt med våre montører!

Om 3net AS

3net leverer fra før Internett, Get-TV og andre produkter via fibernett til over 5000 kunder i kommunene Kautokeino, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og deler av Lyngen og Balsfjord. Fra september skal vi også levere tjenester på fibernettet i Sørreisa. Bredbåndsvirksomheter i Ymber konsernet har 22 ansatte og har hovedkontor i Sørkjosen i Nordreisa kommune.

Web levert av CustomPublish AS