Endring i åpningstid teknisk support

Del
Facebook
LinkedIn

Vi opplever en økning i antall henvendelser til avdelingen for teknisk support, og vi vil derfor øke tilgjengeligheten på hverdager der vi ser behovet er størst.

For at vi skal gi deg en god kundeopplevelse har vi flere som jobber dedikert med å hjelpe deg med dine spørsmål. Dersom ditt abonnement krever vår oppmerksomhet ønsker vi selvsagt at du tar kontakt så raskt som mulig. 3net yter kundeservice /support hovedsakelig via e-post (kunde@3net.no) og telefon, 77 77 04 99.  Vi legger ut driftsmeldinger på vår hjemmeside, og på facebook informerer vi om aktuelle tilbud og aktiviteter. 

Kundeservice

Åpningstid kontor:
Mandag – fredag 07.30 – 15.00.
Besøksadresse: Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen

Telefonsupport:
Mandag – fredag 07.30 – 19.00
Lørdag – søndag 12.00 – 18.00

Dette gjelder privatkunder, for bedriftskunder henvises til SLA-avtale i forhold til hvilken leveranse som gjelder.

Hva kan dere forvente av teknisk support:
Du som kunde skal varsles via telefon, sms eller epost dersom saken ikke løses innen kl 20:00 samme dag. Du skal i fall motta et referansenummer du kan oppgi ved videre kontakt. Du som kunde skal informeres om løsning før saken lukkes hos oss.

Ved kompliserte feil som omfatter enkeltkunder, eksempelvis feil eller brudd på fiber, må man, avhengig av geografi og tilgang på personell, kunne påregne noen dagers rettetid.

Ved feil på kundeutstyr (eksempelvis dekoder, strømforsyning og fibersentral) brukes normalt postgang som distribusjonskanal. Kunden kan selvsagt også besøke vår kontoradresse for utlevering etter avtale.

Ved mangelfull leveranse kan du som kunde klage og søke kompensasjon. Søknad må leveres skriftlig. Kompensasjonsbeløp gjelder i fall abonnementspris fordelt på antall dager fra varsel om feil til feilen er rettet. 3net er medlem av «Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon». Les mer om dette på http://www.brukerklagenemnda.no/. Dersom kunden er misfornøyd med 3net sin håndtering av klager kan kunden anke saken videre til brukerklagenemda.

Du kan se detaljer i din leveranse ved å logge inn på Min side på vår hjemmeside ved å bruke kundenummer og pin. Denne informasjonen står på din faktura og på velkomstbrev du mottok ved opprettelse av abonnementet. Vi opplyser ikke denne informasjonen til andre på henvendelse, dette vil i fall sendes til mobil/epost du har registrert hos oss.

I våre vilkår finner du blant annet følgende punkter om vårt tilbud for teknisk support:

Kunden er ansvarlig for å gi og oppdatere kontaktinformasjon, herunder adresse, telefon og epost. Driftsmeldinger og nyhetsbrev gis til epost eller mobiltelefon (SMS) oppgitt av Kunden. Endringer av kontaktinformasjon skal opplyses til 3net kundesenter.

3net er ansvarlig for levering frem til første termineringspunkt i boligen. Innvendig kabling er kundens eget ansvar. Tjenesten omfatter tilgang til Internett, TV og/eller telefoni via en fast oppkoblet aksessforbindelse.

3net support omfatter ikke feilretting/feilsøking av pc eller annet tilleggsutstyr som Kunde har tilkoblet.  Ved feilsøking på slikt utstyr vil Kunden bli fakturert. Dersom feil skyldes Kundens eget utstyr/bruk eller uaktsomhet vil Kunden bli fakturert for dette i henhold til medgått tid og materiell.

Se våre andre saker og nyheter