3net ønsker konkurranse i Sørreisa velkommen

Del
Facebook
LinkedIn

Vi får mange henvendelser fra kunder som har fått henvendelser fra andre leverandører. Flere har henvendt seg pga ulike priser, men vi kan bekrefte at vi er høyst konkurransedyktig på pris på internett, også satt opp mot store sentrale aktører. Se gjerne hjemmesiden til de ulike leverandørene for de ulike priser.

3net imøteser gjerne konkurranse, som igjen er med på å holde prisene nede og leveransenivået på øverste nivå. Vi er en sterk lokal leverandør, med god lokal service, både fra hovedkontoret i Nordreisa samt vår lokale partner i Sørreisa, BM Shop. Ved å velge leveranse fra 3net vil dere i tillegg være med å opprettholde lokale arbeidsplasser, samt støtte til lokale lag og foreninger.

Mange har også fått forståelsen at kommunen og 3net skal avvikle driften på det kommunale fibernettet, men det kan vi avkrefte. 3net har en langsiktig driftsavtale med Sørreisa kommune, som vil reforhandles i henhold til kontrakt. Sørreisa kommune har kommet med følgende uttalelse rundt konkurransesituasjonen i Sørreisa:

https://www.sorreisa.kommune.no/informasjon-rundt-leveranse-av-fiber-fra-soerreisa-kommune.6582115-481867.html

Dersom dere har spørsmål i denne forbindelse er dere selvsagt hjertelig velkommen å ta kontakt. Vi kan nås på telefon 77770499 mellom kl 0730-15 hver ukedag, og spørsmål kan også rettes direkte til fiber@sorreisa.kommune.no

Se våre andre saker og nyheter