Oppsigelse kabelnettet (Coax)

Det har gått ut epost eller brev til våre kunder vedrørende avslutning av leveransen på det gamle kabelnettet. Oppsigelsen gjelder ikke Kitdalen. Nå er vi nær ferdig med fiberbyggingen og i den forbindelse har vi varslet våre kunder som ennå har coaxprodukter om at linja legges ned ila høsten.  I forbindelse med nær gjennomført fiberutbygging […]