3net er miljøfyrtårn

Vi ble først godkjent i 2014, resertifisert i 2017, og i 2021 fikk vi igjen ny godkjenning. 3net stiller strenge krav både til oss selv og våre leverandører, og vi er kjempestolte over både arbeidet og resultatet!

3net var første gang gjennom prosessen som fikk oss sertifisert som Miljøfyrtårn i 2014, med resertifisering i 2017 og nå i 2021.

Vi har satt oss ambisiøse mål i forhold til både kildesortering, transport og innkjøp, og i den forbindelse ønsker vi at våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder også er miljøbevisste. Et lite – men viktig steg kan være å be om å få efaktura!  Se www.efaktura.no/ for mer informasjon.

Vi har egne skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhet i bedriften, med fokus på arbeidsmiljø, opplæring, planlegging, brannsikkerhet, el-sikkerhet og ytre miljø.

Ymber-konsernet stiller krav om miljøsertifisering fra våre leverandører, og med det har vi fått igangsatt prosessen hos flere av våre leverandører!

3net har en policy om Grønt kontor. Dette innebærer flere aspekter som f.eks:

  • energisparing både i løpet av og på slutten av dagen, både med tanke på lys og varme
  • vi bruker mail før papirpost, kopierer tosidig når mulig og kildesorterer selvsagt papir
  • transport, vi går og sykler gjerne, kjører økonomisk for å spare drivstoff, erstatter møter med videokonferanser, og vi bruker gjerne kollektivtransport ved reiser.

Miljøsertifisering

Se vårt miljøsertifikat her.